להנות מטעמים יחודיים

כשרות בד”ץ בית יוסף | למעט גבינת הצ’דר 

12.90

16.00

16.00

160.00